Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pálení

2. 4. 2015

Základní povinnosti související s rozděláváním otevřeného ohně ve venkovním prostředí a se spalováním hořlavých látek ve volném prostranství

Obecně platí, že každá fyzická osoba je povinna (mj.) i při manipulaci s otevřeným ohněm počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání. Jedná se především o dohled rodičů nad dětmi v tom smyslu, aby děti např. při neopatrné hře se sirkami či zapalovačem nezaložily požár.

V období déletrvajícího sucha platí zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve, apod.) na volném prostranství, zejména v blízkosti porostů a polí s obilovinami a pícninami.

V období déle trvajícího sucha vzniká v přírodním prostředí zvýšené nebezpečí vzniku požárů a je stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu. Množství srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a zároveň jsou vysoké denní teploty a od posledních vydatných srážek uplynulo alespoň 20 dnů.

Zákon o požární ochraně k tomu dále stanoví, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých opatření proti vzniku a šíření požáru, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popř. může takovou činnost zakázat. Pro území okresu Kutná Hora je uvedeným orgánem Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, tel.: 950 870 011, fax: 950 870 001, e-mail: podatelna@sck.izscr.cz, nebo elektronicky http://www.hzskladno.cz (odkaz „Evidence pálení“) – prostřednictvím formuláře na webových stránkách.

Pravidla pro spalování odpadů na zahradě (obecně):

  • pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18 let,
  • místo pálení se nesmí nechat bez dozoru,
  • velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 m od okraje lesa, mělo by se zakládat nejlépe na hliněném podkladu,
  • vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte – kbelík s vodou, lopatu, písek, apod.
  • oheň by se neměl rozdělávat za pomocí hořlavých kapalin (např. benzín),
  • pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr,
  • je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů – domů s ploty, aut, apod.

V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v kraji, nebo na čísle 150.

S rozděláváním ohně v přírodním prostředí souvisí i zákaz (plošného) vypalování porostu (trávy), který platí bez jakékoliv výjimky, pokud jde o místo vypalování, pro fyzické osoby, právnické osoby i podnikající fyzické osoby, tj. pro fyzické osoby při výkonu jejich podnikatelské činnosti.

Domnívám se, že dříve, než nastoupí zákony, měl by zvítězit zdravý rozum. Zničené přírodní prostředí, ohrožené hodnoty, zdraví a lidské životy jsou příliš velkou daní lidské pohodlnosti!

 

Zpracoval: Pavel RYCHETSKÝ, předseda okresní odborné rady prevence.